luns, 26 de outubro de 2015

Basilio Álvarez Rodríguez: Crego e activista político

Cursou estudios de Bacharelato en Ourense e ordénase sacerdote moi novo despois de facer carreira sacerdotal no Seminario Conciliar de San Fernando.

Foi o promotor do agrarismo, movemento que defendía a supresión de foros e do caciquismo, así como a mellora da agricultura.

En 1904 publica un folleto titulado El cura rural co que se enfronta ao xornal La Justicia, que anima os campesiños a non pagar as cargas á Igrexa.

Colabora en El Heraldo Gallego, diario fundado e dirixido por Valentín Lamas Carvajal. En 1907 trasládase a Madrid e serve como capelán na casa do marqués de Urquijo.

Ese ano publica en Madrid Polos agros celtas, unha colección de contos sobre Galicia e en 1909 publica Hablando cos santos.

Colabora na revista Galicia, que empeza a dirixir en 1909. En 1910 convértese na alma do movemento Acción Gallega.

Posteriormente publica El libro do xornalista (Madrid, 1912) e Abrindo o suco (Cuba, 1914). O seu libro Dos anos de axitación política (1933) recolle a súa experiencia como representante político no Goberno da República.

Debido aos seus discursos radicais, o bispo expúlsao da parroquia que dirixía, Beiro (Ourense).

Abandona o sacerdocio e obtén a licenciatura en Dereito.

En 1915 visita Arxentina e ao volver a España funda en Madrid El Parlamentario e en Ourense La Raza.

En 1931 pasa a ser deputado nas Cortes Constituíntes da Segunda República.

Viviu exiliado en Cuba e en Estados Unidos, onde morreu en 1943.

La Opinion: Basilio Álvarez, tribuno del pueblo gallego y de la fe cristiana

Caricatura súa feita por Castelao

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Os comentarios son libres, só pido sentido.