xoves, 5 de abril de 2012

Procesión do Vía Crucis


Martes Santo: Procesión do Vía Crucis.

Saída da Capela da Atalaia percorrendo a Rúa da Roda, Avenida de Galicia, Buenos Aires, Méndez Núñez, Fernando Fariña, Praza de España, Camiño Novo, Campo da Atalaia e Capela.

A palabra Vía Crucis, significa "camiño da cruz" e refírese ás diferentes etapas ou momentos vividos por Xesús desde o momento en que foi aprehendido ata a súa crucifixión e sepultura.

É normal facer un percorrido que pode ser dentro dun templo ou polas rúas, como adoitan facer aquí, en Porto do Son, deténdose en cada cruce e facendo unha oración, lectura das pasaxes do evanxeo e un canto.

Baixo o auspicio do Papa Xoán Paulo II, creouse un novo Vía Crucis, con 15 estacións, baseadas todas en momentos do Novo Testamento, xa que o anterior recollía moitas pasaxes dos Evanxeos apócrifos. Este novo Vía Crucis comeza coa oración de Xesús no horto de Getsemaní e finaliza coa Resurrección de Cristo.

Vía Crucis en Cuntis
Tamén se chama Vía Crucis ao conxunto de 14 cruces, case sempre acompañadas de cadros, que adoitan estar en todos os templos, e que representan as 14 estacións arriba citadas. É costume que un sacerdote franciscano as bendiga, por ser a Orde Franciscana a encargada de custodiar a Terra Santa. A Igrexa ensina que o rezo do Vía Crucis ante estas estacións está enriquecido cunha Indulxencia plenaria.

Por extensión, esta expresión úsase adoito para expresar todo tipo de dificultades que se presentan na vida cando se queren alcanzar certos obxectivos.

Primeira vez que acudo a esta procesión, unha noite fresca e desapracible que invitaba á xente a quedarse á quentura do fogar. Din que a fe move montañas. Dende logo ese é o espírito que se nota nos integrantes da Confraría da Paixón do Noso Señor, dende o máis pequerrecho hasta o máis maior.

De novo o son dos seus tambores foron marcando os pasos, e oito costaleiros portaban a figura de Cristo crucificado, que entre a imaxe, a ándea e a batería que levaba incorporada para alumealo, pesaba o seu. En cada estación unha persoa ía dando lectura a un pasaxe e o coro parroquial interpretaba o canto.

Ao padre e a Don Ramón, o párroco de Nebra, que supliron a ausencia de Don Xosé, o párroco titular de Noal, correspondíalles facela oración.

Procesión do Vía Crucis


Vía Crucis de man

Ningún comentario:

Publicar un comentario

Os comentarios son libres, só pido sentido.